5G er et emne, der kan splitte os. Nogle er meget positive og mener, at det er fremtiden i nutiden, hvor vi f.eks. kan få selvkørende biler. Andre er mere negative, fordi de mener, at den stråling, som kommer ved brug af 5G, er farlig og skadelig for os. Vi dykker ned i 5G i denne artikel.


5G betyder egentlig bare, at det er 5. generation af det mobile netværk. Generationerne handler om hastighed - om hvor hurtigt du kan downloade og uploade til og fra dine mobile enheder. Kort sagt, jo højere G-netværk des hurtigere hastighed.

5G ér på vej til danskerne og aktivt i nogle storbyer, men det er stadig de færreste danskere, der har mulighed for at benytte 5G.

Fordi det ikke er alle vores teleudbydere, der har mulighed for at tilbyde deres kunder 5G, og fordi ikke alle kunder har udstyr, der er fremstillet til at kunne bruge 5G.

Først og fremmest, så er de forskellige udbydere ved at opsætte nye master, og ved at forbedre de eksisterende telemaster, der står rundt om i landet, så de er gearet til 5G. Dernæst, så skal vi alle have de allernyeste telefoner og IoT-udstyr, som er fremstillet til at kunne bruge 5G.

Af Bettina Dion Petersen

 
 


Fakta: Selvkørende biler

For at selvkørende biler kan kommunikere med sine omgivelser, og navigere igennem et trafikeret område, har bilerne brug for en lynhurtig kommunikationsfrekvens, en frekvens som 5G kan give.

 

Hvad er 5G?

5G er radiobølger ligesom de foregående generationer: 1G, 2G, 3G og 4G. Radiobølger eksisterer naturligt overalt omkring os, og har altid gjort det. Vores egen sol og stjerner udsender radiobølger. En stor del af dem bliver filtreret fra i Jordens magnetsfære, men en mindre del kommer helt ned til os. Siden Guglielmo Marconi i 1895 udsendte den første radiotransmission, har menneskeheden, i tiltagende grad, selv udsendt radiobølger, og i de seneste år med vores mobiltelefoner er der sket en markant stigning.

Radiobølger består af elektromagnetiske bølger, ligesom mikrobølger, lys og røntgenstråler. Disse bølger svinger med et bestemt antal svingninger pr. sekund, som giver en specifik frekvens. Det er dette antal svingninger, der bestemmer, hvilken type bølger eller stråling det drejer sig om.


Lav frekvens = lang rækkevidde = få brugere

Høj frekvens = kort afstand = mange brugere


I storbyer, hvor der er mange mennesker, skal der være plads til flere mobile enheder, derfor er der her en kombination af flere master og højere frekvens. Her behøver bølgerne ikke at række så langt, men der skal være plads til mange brugere.

5G kommer til at ligge i et højere frekvensområde (3,5-66 GHz) end de forgående Generationer, f.eks. ligger 4G i et område mellem 800-2600 MHz. Det betyder, at der er flere enheder, der kan være koblet på samme mast samtidig, men frekvensen fra masten rækker ikke så langt.


Fakta om radiobølger

Hele feltet med elektromagnetiske bølger spænder over alt fra ganske få svingninger pr. sekund til mange milliarder svingninger pr. sekund. Radiofrekvenser spænder mellem lav frekvens på 3KHz til høj frekvens 300 GHz. Det lys, du kan se, spænder mellem 400 THz og 800 THz. I den helt anden ende af skalaen har vi gammastråler (radioaktivitet), som spænder mellem 30 EHz og 300 EHz.

De databølger din mobiltelefon bruger, ligger i et frekvensområde på mellem 800 MHz og 2600 MHz, altså i den lave ende af radiobølgernes højfrekvensområde.

Image Image
 

Fordele ved 5G

Vi får flere og flere ting, der er koblet på internettet. Ting, der gør noget for os. Også kaldet IoT, det er alle de ting, der kan kobles på nettet, f.eks. kaffemaskinen, printeren og dit smart watch. De har brug for en forbindelse, f.eks. 5G, hvor det er muligt, at mange enheder er på samtidig, uden at forbindelsen bliver dårligere.

Der er steder i landet, hvor det ikke er muligt at nedgrave netkabler eller at man ikke har ment, at det ikke kan betale sig at nedgrave netkabler. Her er brugerne tvunget til at være på en trådløs forbindelse, hvis de vil være online, og med 5G kan den forbindelse blive meget bedre.

Arbejdsmarkedet bliver styrket med 5G på grund af fleksibiliteten, der gør at medarbejderne kan arbejde på mobilt netværk, fra hvor som helst og ikke behøver at tænke på at skulle være på en WiFi-forbindelse.

Selvkørende biler er allerede så langt i udviklingen, at prototyper er fremstillet, men for at de kan få succes med at transportere mennesker rundt, har de ikke kun brug for en stabil internetforbindelse, det skal også være en forbindelse, hvor tiden for dataupload og -download er meget hurtig.

Bilen skal kunne reagere på et millisekund og standse ved risiko for sammenstød. Og derudover er der brug for, at der kan være flere forbindelser på samtidig uden udfald - vi kan jo ikke have selvkørende biler, som pludselig mister forbindelsen, det vil kun ende galt. 5G kan gøre selvkørende biler til dagligdag.

 
 

Er 5G farlig?

Der er mange myter om, at strålerne fra de mobile netværk er farlige for mennesker, og at de er årsag til forskellige sygdomme, herunder kræft. Flere forskningsundersøgelser er foretaget i den forbindelse, og hovedparten af undersøgelserne baserer sig på strålerne fra 1G-4G, som vi har haft i nogle år efterhånden (siden 1982). Ingen af disse undersøgelser, har konstateret at strålerne fra de mobile netværk øger kræfttilfælde hos mennesker.

En mindre gruppe mennesker oplever en række helbredsmæssige udfordringer, som de mener skyldes radio- og mikrobølger. Det kan være udslæt, træthed og koncentrationsbesvær, men de udfordringer bliver af sundhedsprofessionelle dog oftest tilskrevet symptomer på andre sygdomme. Der er heller ikke fundet videnskabeligt belæg for en sammenhæng mellem symptomer og bølger, men forskningen fortsætter naturligvis deres undersøgelser.

De stærkeste radiobølger man er udsat for, kommer i realiteten ikke fra masterne, men fra den telefon man har i hånden.

Hvis din mobiltelefon har fuld dækning, bliver styrken af upload og download reduceret, ud fra en ”hvor meget signal er nødvendigt at bruge”-tilgang. Så, hvis du har fuld styrke på dit signal, betyder det, at du kun bliver eksponeret for lav-intensitet-stråling. Så jo tættere du er på en mast des mindre stråling, både fra din egen telefon og fra masten.

Derudover kan du holde din mobiltelefon ca. en centimeter fra øret, når du har længere samtaler, fordi intensiteten af strålerne falder kraftigt på kortere afstande, og dermed bliver du eksponeret for mindre stråling.

Ioniserende stråling er farlig stråling

Det er den type stråling, som har nok energi til at ionisere molekyler. Her taler vi om radioaktive stråler og røntgenstråler. Og som vi kan se på ovenstående grafik, så er disse stråler langt fra det område, hvor det mobile net opererer, og nogensinde kommer til at operere.

Ikke-ioniserende stråling er radiobølger

Alt indenfor radio, tv, mobiltelefoni og digital information bliver sendt med radiobølger på de forskellige frekvenser. Det lys vi kan se, hører også til under ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling er ikke farlig for mennesker.


Fakta: Ionisering

Ionisering er den proces, der foregår på molekylær niveau, hvor f.eks. elektroner bliver fjernet eller tilføjet en molekyle, så den bliver en ion. Det relevante lige her er om den stråling, der kommer på de forskellige frekvenser, er farlige for mennesker – altså om bølgerne kan ændre på vores DNA, det er det, der kaldes ionisering. Mobiltelefoni ligger ikke inden for de farlige frekvenser.


Fakta: Ionisering

Ionisering er den proces, der foregår på molekylær niveau, hvor f.eks. elektroner bliver fjernet eller tilføjet en molekyle, så den bliver en ion. Det relevante lige her er om den stråling, der kommer på de forskellige frekvenser, er farlige for mennesker – altså om bølgerne kan ændre på vores DNA, det er det, der kaldes ionisering. Mobiltelefoni ligger ikke inden for de farlige frekvenser.

 

Brug 5G netværket

Menneskeheden har fra naturens side altid været påvirket af radiobølger og med tiden også fra vores egne opfindelser. Forskning skal naturligvis hele tiden være på vagt når nye teknologier introduceres, og der bliver foretaget mange studier på netop dette område, og de mange undersøgelser har endnu ikke konstateret negative påvirkninger af mobilmasternes radiobølger.

Grundlæggende adskiller 5G sig ikke rent teknisk fra de tidligere generationer, og strålingen fra et fuldt udbygget 5G netværk ligger under EU’s fastsatte grænseværdi for mobilstråling.

Der er ingen planer om at standse udrulningen af 5G master i Danmark, og ser man på den forskning, som bl.a. sundhedsstyrelsen læner sig op ad, er der ingen sundhedsrisici for mennesker at 5G-netværk bliver tilgængelig.

Med alle de år vi har brugt mobile netværk, burde der på nuværende tidspunkt foreligge forskningsresultater, der påviser helbredsrisici ved længerevarende brug.

Efterhånden som brugerne skifter deres udstyr fra de gamle til de nye generationer, bliver der automatisk færre radiobølger i luften, og på sigt vil vi få færre netværk og bedre udstyr at vælge i mellem og med den hastighed, hvormed vi udvikler vores teknologier, er vi der, førend vi tror det.