Slide til ekstraordinære IT-opgaver
Fleksibel ­arbejdsstyrke
til ekstraordinære IT-opgaver
Fleksibel ­arbejdsstyrke

Med Incitu Works kan I designe jeres ønskescenarie, og skrue op og ned for mandskabsstyrke alt efter øjeblikkeligt behov og på den måde sikre, at den daglige og vitale IT-drift fortsætter uforstyrret.


Incitu Works håndterer og løser IT-opgaver af kortere og længerevarende karakter med en fleksibel arbejdsstyrke. Opgaverne spænder bredt fra konfiguration og opsætning af arbejdsstationer til afdelingsdrift.

Incitu Works kan fungere som en buffer for kortere perioder med spidsbelastning. F.eks. hvis en kommune under et kommunalvalg, på forhånd ved, at IT-afdelingen er optaget i dagene omkring valget, og derfor står med en bemandingsudfordring. Her kan Incitu Works gå ind og dække de krævede mandskabstimer.

Et andet eksempel er, at vi helt overtager jeres 1st level support for en kortere eller længere periode. Det kan lade sig gøre med en enkel og ganske kort indkøringsperiode, så organisationen hurtigt opnår fuldt udbytte.


Image

Ring til en af vores eksperter:

Andreas

tlf.: 32 22 00 27


Slide

Derudover kan Incitu Works også behandle den endelige forædling såsom:

• Fysisk montering af udstyr
• Præsentabel kabling af borde
• Klargøring og installation
• Onboarding af bruger
• Nedtagning af eksisterende udstyr
• Bortskaffelse af eksisterende udstyr
• Registrering og lagerføring hos kunden

Forædling af hardware består af flere typer opgaver, som kræver forskellige færdigheder. Vi kan håndtere hver enkelt opgave som ”åben”, og det betyder, at vi kan tilføre det nødvendige mandskab, så de tilstødende opgaver bliver løst med de påkrævede kompetencer.


Typisk vil en proces begynde med en pålægning af image og slutte med onboarding af brugeren. Det kan også være helt almindeligt rutinearbejde, f.eks. konfiguration og mærkning af enheder, som vi kan håndtere fra vores sikrede konfigurationscenter i Albertslund.


Næsten alle typer hardware kan indgå i en forædlingsproces.


Image

Ring til en af vores eksperter:

Abdi

tlf.: 32 22 00 13


Pris & fakturering

Timepris

398,–

Dagstillæg (dækker bil, brændstof og forsikring)

398,–

Kredit netto

25 dage


Incitu kan enten fakturere direkte eller via 3. part, f.eks. via eWork. ­Faktureringsgebyrer tilfalder i sådanne tilfælde kunden. Fakturering kan ske pr. dag, uge eller måned. Projekter kan også afregnes forud, så den ­samlede pris er kendt på forhånd.
 

Image